galéria
munkácsy mihály
munkácsy mihály
galéria
1878 Olaj. Nemyeti Galéria, Budapest. Kattints, a kép nagyitható.
1882 körül Olaj, fa, 49,5 x 61 cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.  Kattints, a kép nagyitható.
1885 Olaj. Déry Muzeum, Debrecen. Kattints, a kép nagyitható.
1886 Olaj, fa, 96 x 130,5 cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.  Kattints, a kép nagyitható.
1869 Olaj, fa, 26,5 x 66 cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.  Kattints, a kép nagyitható.
1870-76, Olaj. Walters Art Galery, Baltimore. USA.  Kattints, a kép nagyitható.
1872 Olaj, fa, 87,5 x 115,7 cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest. Kattints, a kép nagyitható.
1872-73 Olaj, vászon, 120,5 x 100 cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest. Kattints, a kép nagyitható.
1872-73 Olaj, fa, 107,5 x 150 cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.  Kattints, a kép nagyitható.
1886 Olaj, vászon, 130 x 98,5 cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest. Kattints, a kép nagyitható.
1877-78 Olaj, vászon, 210 x 300 cm, Public Library, New York. Kattints, a kép nagyitható.
1896 Olaj, fa, 84,5 x 99,5 cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.  Kattints, a kép nagyitható.
Festő, neve 1868-ig Lieb, 1880-ig Munkácsi. Apja, a bajor eredetű Lieb Leó sótiszt volt Munkácson, anyja Reök Cecília. 1848-ban a család Miskolcra költözött. Munkácsy festői hajlama már kiskorában megnyilatkozott. Szülei korai halála után 1850-ben nagybátyjához, Reök István ügyvédhez került, aki a szabadságharc után hallgatásra kényszerítve, szerény viszonyok között élt Békéscsabán. A fiút 11 éves korában gyámja asztalosinasnak adta. Mestere durvaságai, a fenyítések okozta testi-lelki nyomorúság egész életére és kedélyére kihatott. Segédlevele megszerzése után Aradra ment. Nyomorgott, megbetegedett s visszatért nagybátyjához Gyulára. Lábadozása alatt rajzolni tanult Fischer ott élő német festőtől.
Megismerkedett Szamossy Elek festőművésszel, aki magához vette és rendszeresen kezdte rajzra, festészetre tanítani, s módot talált hiányos műveltsége pótlására is. Később elválva Szamossytól, Gerendásra költözött nagybátyjához. Itt készítette 1863-ban első festményét, a Levélolvasást (ismeretlen helyen). Ez év őszén Pestre jött, ekkor vette fel a Munkácsy művésznevet; Pesten festőbarátai tanácsaikkal támogatták, második művét, a Regélő honvédet (ismeretlen helyen) Than Mór át is festette. Egyik barátja, Ligeti Antal éveken át támogatta festői pályája elindulásában, közbenjárására a Képzőművészeti Társaság havi díjat folyósított Munkácsynak. Pártfogói 1865 elején Bécsbe küldték Rahl mesterhez, akinek közbenjárására felvették a Képzőművészeti Akadémia előkészítő osztályára. Bécsben festett Húsvéti locsolás (lengyel magántulajdon), c képe Rubens-hatásokat tükröz.
tovább
1874 Olaj, fa, 77 x 117,5 cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.  Kattints, a kép nagyitható.
Az elitélt. (Siralomház)
Itatás.
Sérült vándor.
Fasor emeletes házzal.
Nöi portré.
Éva, tanulmány Miltonhoz.
Liszt Ferenc arcképe
Milton.
Korhely férj.
Colpach park.
A virágok áldozata.
Köpülö nö.
Poros út.
.